proficio


proficio
profĭcĭo, ĕre, fēci, fectum - intr. et tr. - [st2]1 [-] s'avancer, avancer. [st2]2 [-] progresser, obtenir des résultats, faire des progrès. [st2]3 [-] réussir. [st2]4 [-] profiter, servir, être utile. [st2]5 [-] être salutaire, être efficace, être bon.    - proficere in philosophia, Cic. : faire des progrès en philosophie.    - proficere aliquid blandiendo, Cic. : gagner qqch par la flatterie.    - ubi nihil profici equitatu cognovit, Caes. BC. 3, 58 : lorsqu'il eut reconnu qu'il n'obtenait aucun résultat avec sa cavalerie.    - ad summam, profectum aliquid puto, Cic. : en somme, je trouve qu'il y a un pas de fait.    - non proficiente pretio, Plin. : le prix n'augmentant pas.    - memoria usque ad mores proficiet, Quint. : la mémoire influera d'une manière utile sur les moeurs.    - proficiet dedisse operam..., Tac. : il sera profitable d'avoir étudié...    - proficit doctrina ut... V.-Max. : la science sert à...    - non proficientia frena, Ov. : rênes impuissantes.    - multum proficiet illud demonstrare, quemadmodum... Cic. Inv. 2, 41, 120 : il sera très utile de montrer comment...
* * *
profĭcĭo, ĕre, fēci, fectum - intr. et tr. - [st2]1 [-] s'avancer, avancer. [st2]2 [-] progresser, obtenir des résultats, faire des progrès. [st2]3 [-] réussir. [st2]4 [-] profiter, servir, être utile. [st2]5 [-] être salutaire, être efficace, être bon.    - proficere in philosophia, Cic. : faire des progrès en philosophie.    - proficere aliquid blandiendo, Cic. : gagner qqch par la flatterie.    - ubi nihil profici equitatu cognovit, Caes. BC. 3, 58 : lorsqu'il eut reconnu qu'il n'obtenait aucun résultat avec sa cavalerie.    - ad summam, profectum aliquid puto, Cic. : en somme, je trouve qu'il y a un pas de fait.    - non proficiente pretio, Plin. : le prix n'augmentant pas.    - memoria usque ad mores proficiet, Quint. : la mémoire influera d'une manière utile sur les moeurs.    - proficiet dedisse operam..., Tac. : il sera profitable d'avoir étudié...    - proficit doctrina ut... V.-Max. : la science sert à...    - non proficientia frena, Ov. : rênes impuissantes.    - multum proficiet illud demonstrare, quemadmodum... Cic. Inv. 2, 41, 120 : il sera très utile de montrer comment...
* * *
    Proficio, proficis, pe. corr. profeci, pen. prod. profectum, proficere, Ex pro et facio compositum. Cic. Prouffiter, ou Proficter, Gaigner, Avancer.
\
    Multum ad ea quae quaerimus, explicatio tua ista profecerit. Cic. Servira, ou aidera de beaucoup.
\
    In summam proficere. Quintil. Servir et proficter au comble et finale perfection de quelque chose.
\
    Matris iusiurandum partui non proficiet. Vlpianus. Ne servira de rien.
\
    Proficitur, pen. corr. Impersonale. Plin. iunior, Memoriae frequenti emendatione proficitur. On aide beaucoup à la memoire.

Dictionarium latinogallicum. 1552.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • profício — s. m. [Portugal: Beira, Trás os Montes] O mesmo que proveito …   Dicionário da Língua Portuguesa

 • Bischof von Badajoz — Die folgenden Personen waren Bischöfe und Erzbischöfe von Mérida Badajoz (Spanien): Erzbischöfe von Mérida Marcial (252?–255) Felix (255 2..) Liberio (295 bis um 314) Florencio (ca. 321–357) Idacio (379–386) Patruino (385–402) Gregor (402 4..)… …   Deutsch Wikipedia

 • Liste der Erzbischöfe von Mérida-Badajoz — Die folgenden Personen waren Bischöfe und Erzbischöfe von Mérida Badajoz (Spanien): Erzbischöfe von Mérida Marcial (252?–255) Felix (255 2..) Liberio (295 bis um 314) Florencio (ca. 321–357) Idacio (379–386) Patruino (385–402) Gregor (402 4..)… …   Deutsch Wikipedia

 • ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА — (англ. proficit, от лат. proficio идти вперед, продвигаться), превышение доходов государственного бюджета (см. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ) над его расходами. Доходы государства составляют налоги на реализуемые и ввозимые на территорию страны товары,… …   Энциклопедический словарь

 • ԶԱՐԳԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0718 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c չ. προκόπτω proficio ἁκμάζω vigeo, viresco եւն. (արմատն է Արգոյ, յարգի. յառաջ. եւ աճ). Յառաջել, յառաջադէմ լինել. աճել. առաւելուլ, զօրանալ, մեծանալ. ... *Զարգանայր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՅԱՌԱՋԱԴԷՄ — ( ) NBH 2 0333 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c ա. προκόπτων proficiens βελτίων melior. եւ բայիւ προκόπτω , προβαίνω proficio, progredior διοδεύω permeo, transeo եւն. Որ յառաջ դիմէ կամ դիմեալ է. լաւագոյն լեալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՅԱՌԱՋԱԴԻՄԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0333 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c չ. προκόπτω, προβαίνω proficio, procedo, promoveor, incrementum capio. Յառաջադէմ լինել. զարգանալ. աճել. առաջ երթալ, մենծնալ. ... *Կատարեալն աճէ, անփոփոխելին յառաջադիմանայ. Պրպմ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՅԱՌԱՋԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0335 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c չ. προάγω, προβαίνω progredior, praecedo προλαμβάνω praeoccupo φθάνω, προφθάνω praevenio anteverto προτερεύω priores partes obtineo. որ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՅԱՌԱՋԱՏԵՄ — (եցի.) NBH 2 0336 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c ն. եւ չ. ՅԱՌԱՋԱՏԵՄ ՅԱՌԱՋԱՏԻՄ. προκόπτω praecedo, progredior, proficio. որ եւ ՅԱՌԱՋԱՀԱՏԵԼ. Զառաջսն հատանել, եւ յառաջ խաղալ. անցանել զանցանել, կամ անցուցանել զինքն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՅԱՌԱՋԵՄ — (եցի.) NBH 2 0337 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c, 14c ն. φθάνω praevenio, praeverto. Կանխել. զառաջս առնուլ. *Յառաջեաց զնենգութիւն հերովդի՝ տեսիլն հրեշտակին: Յառաջեաց զհպարտութիւնն ամբարտաւանութեան նորա փելիքս. Եւս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՕԳՏԻՄ — (եցայ.) NBH 2 1021 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c ձ. եւ կ. ὡφελέομαι, ούμαι proficio, prodest mihi κερδαίνω lucror. Օգուտ գտանել կամ քաղել. շահել, շահաւորիլ. ... *Խրատեցարու՛ք բանիւք իմովք եւ օգտեցարու՛ք: Ուստի ոչ օգտիցին:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.